Disclaimer:

Aan de inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in de teksten, verwijzingen, citaten of aanhalingen zijn. Mocht u een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken verzoek ik u mij dit te melden. Er kunnen aan deze site geen rechten aan worden ontleend.

Het overnemen van gedeelten of volledige teksten, foto’s, afbeeldingen of andere in deze website opgeslagen informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

To-Reconnect sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.to-reconnect.nu