Privacyverklaring To-Reconnect

persoonsgegevens die worden verwerkt:

To-Reconnect kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf heeft ingevuld op een contactformulier. De volgende gegevens kunnen verwerkt worden:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • bankrekeningnummer
  • Overige geven welke u verstrekt in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming gegevens verzameld hebben van een minderjarige dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen via info@to-reconnect.nu dan verwijderen we de informatie.

Met welk doel worden de gegevens verwerkt:

To-Reconnect verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u daarom verzoekt en voor de mailinglist van To-Reconnect. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Voorts verwerkt To-Reconnect uw gegevens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens welke bv nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang gegevens bewaard worden:

To-Reconnect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Uw gegevens worden verwijderd als u dat aangeeft.

Delen met anderen:

To-Reconnect verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, en altijd in overleg met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek/cookies

To-Reconnect spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze zakelijke uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Wilt u meer informatie over ons privacy beleid en de door ons verwerkte persoonsgegevens, heeft u klachten of opmerkingen dan kunt u daartoe een e-mail zenden aan info@to-reconnect.nu

To-Reconnect gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op en privégegevens. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek op de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruikten zijn noodzakelijk voor technische werkwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowsers zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie de eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,correctie of verwijdering sturen naar To-Reconnect; info@to-reconnect.nu  Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek maar uiterlijk binnen vier weken. De gegevens van de nieuwsbrief kunt u zelf aanpassen door onderaan de nieuwsbrief te klikken en de link met voorkeursinstellingen bij te werken.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

To-Reconnect neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met To-Reconnect via info@to-reconnect.nu

Contactgegevens

To-Reconnect: Nicolaas Tulplaan 156, 1186 DT Amstelveen