Werkwijze

“Jij mag worden wie je bent…”

In mijn begeleiding staat jouw verlangen centraal en dat neem ik letterlijk. Zo kan je verlangen  naar verandering in je gedrag of in je gedachten, of om je verder te ontwikkelen in relaties of werk maar ook kan je juist verlangen naar meer fysiek of psychisch welzijn.

Mijn werkwijze is, gebaseerd op de methode van Interactieve Zelf Resonantie (IZR©). Met deze methode kijk je als het ware in de spiegel die toont wie je bent en laat zien waar je warm van loopt, waar je van wegloopt, of wat je nog niet zo makkelijk vindt om te zien.  Je verkent en herontdekt je innerlijke wereld en wat die je te vertellen heeft. Stap voor stap en geheel in je eigen tempo. Zo ontdek je patronen die je misschien al vroeg in je leven hebt gevormd omdat ze daar en toen passend waren voor de omstandigheden waarin je verkeerde, maar die je nu belemmeren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je (traumatische) ervaringen heb opgedaan die nog niet verwerkt zijn.

De methode:

De methode van Interactieve Zelfresonantie (IZR©) is ontwikkelt door Interakt (centrum voor meergenerationele psychotraumatologie). De methode is gebaseerd op de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT. IoPT staat voor Identiteitsgeoriënteerde  PsychoTraumatheorie en – Therapie. Ook wordt de term Opstellen van het Verlangen gebruikt. De kennis en inzichten waarmee Franz Ruppert deze methodiek heeft ontwikkelt zijn gebaseerd op kennis en inzichten van hechtingstheorie, psychotraumatologie en systemisch werk.

Werkwijze:

Allereerst formuleer je je verlangen of intentie. Dat kan ieder verlangen zijn dat bij je leeft. Bijvoorbeeld: Ik wil weten wat ik wil, ik wil weten waar ik thuishoor, ik wil mijzelf kennen, ik wil geen migraine meer, etc

Nu ga je met IZR© ,ook wel opstellingen genoemd, onderzoeken wat je belemmert te leven zoals je wenst. Je kiest voor een woord een voorwerp of de begeleider als je individueel werkt ,of een representant als je in een groep werkt. Als vanuit het niets komt nu informatie naar boven dat resoneert met het woord waar het voorwerp voor staat. Je onderzoekt wat het je te vertellen heeft en wat het met jou doet, stapje voor stapje en tot zover je het op dat moment kan toelaten. Tijdens een IZR© proces ontmoet je delen, gevoelens en drijfveren van jezelf waardoor je jezelf beter begrijpt, gevoelens kan toelaten en jezelf bevrijdt van oude patronen. Het doel is dat je zeggenschap terug wint over jezelf en je eigen leven, compassie ontwikkelt voor jezelf en anderen.

Mijn rol:

Mijn rol is jou te begeleiden in je proces en samen met jou in het oog te houden wat je verlangt. Ik ben volgend en ondersteunend en waar nodig zal ik suggesties geven of toelichting over wat zich in het proces laat zien. Jij, als cliënt, voert altijd de regie over je eigen proces en bepaalt tot hoe ver je wilt gaan.

Ik ben als IZR©begeleider toegelaten tot het in Nederland en België actieve professionele IZR© netwerk. Net als mijn collega’s in het netwerk ben ik gedegen opgeleid in de toepassing van de methode. Middels permanente educatie blijf ik op de hoogte van nieuw inzichten en ontwikkelingen.