Werkwijze

“Jij mag worden wie je bent…”

In mijn begeleiding staat jouw verlangen centraal. Samen kijken we wat de oorzaak is dat je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt en nog niet kan zijn wie je bent.

Mijn werkwijze is, gebaseerd op de methode van Interactieve Zelf Resonantie.(IZR) Met deze methode kijk je als het ware in de spiegel die toont wie je bent en laat zien waar je van wegloopt, of wat je nog niet zo makkelijk vindt om te zien.  Je verkent en herontdekt je innerlijke wereld en wat die je te vertellen heeft. Stap voor stap en geheel op je eigen tempo.

De methode:

De methode van Interactieve zelfresonantie is ontwikkelt door Franz Ruppert. Vaak wordt ook de term IoPT gebruikt. IoPT staat voor Identity oriented PsychoTraumatologie. Ook wordt de term Opstellen van het Verlangen gebruikt. De kennis en inzichten waarmee Franz Ruppert deze methodiek heeft ontwikkelt zijn gebaseerd op kennis en inzichten van hechtingstheorie, psychotraumatologie en systemisch werk.

Allereerst formuleer je je verlangen of intentie. Dat kan ieder verlangen zijn dat bij je leeft. Bijvoorbeeld: Ik wil weten wat ik wil, ik wil weten waar ik thuishoor, ik wil mijzelf kennen, ik wil geen migraine meer, etc

Vervolgens kies je voor een woord een representant als je in een groep werkt of een voorwerp of de begeleider als je individueel werkt. Als vanuit het niets komt nu informatie naar boven dat resoneert met het woord waar het voorwerp voor staat. Je onderzoekt wat het je te vertellen heeft en wat het met jou doet, stapje voor stapje en tot zover je het op dat moment kan toelaten. Resonantieprocessen zijn als het ware ontmoetingen met de diepere lagen in jezelf waardoor jij jezelf steeds beter leert kennen compassie ontwikkelt voor jezelf en anderen en ziet wat bij jou hoort en wat van een ander is.

Mijn rol:

Mijn rol is jou te begeleiden in je proces. Ik ben volgend en ondersteunend. Jij, als cliënt, voert altijd de regie over je eigen proces en bepaalt tot hoever je wilt gaan.

Daar waar nodig zal ik toelichting geven wat zich in het proces laat zien.

Informatief filmpje:

Hieronder kan je naar een lezing kijken en luisteren van Margriet Wentink van Interakt over het Mamatrauma. Hierin wordt uitgelegd wat trauma is en hoe het ontstaat.